Naomi Maart


Verhindering

Bij verhindering kunnen afspraken uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur, wordt het geplande tarief in rekening gebracht.


Aangesloten bij:

NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg), registratie nr. 274457
SHO-reg.nr. (abituriƫntenregister) 98732-93978
AGB-zorgverlenerscode 90-040028
AGB-praktijkcode 90-18470
KvK te Almere nr. 39098821Klachten

Het kan zijn, dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht heeft over mijn behandeling. In dat geval stel ik het op prijs dat u (telefonisch)contact met mij opneemt. Ik ga ervan uit dat we samen in een gesprek uw klacht oplossen.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u bij het NIBIG een klacht indienen. Via de koepelorganisatie NIBIG zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoek doen naar uw klacht en proberen te bemiddelen tussen ons en ervoor zorgdragen dat we tot een oplossing komen.
Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz) waarbij ik ben aangesloten via het NIBIG.